You are here

Generalforsamling

Indkaldelse og dagsorden til ordinær generalforsamling
torsdag den 15. marts 2018 kl. 19.30 på Hadsund Skole

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for 2017
Ved formand Jan Schrøder
3. Forelæggelse af regnskabet for 2017
Ved kasserer Poul Dausel
4. Forslag til Vedtægtsændring i § 11
Udvidelse af bestyrelse fra ”5” medlemmer til, ”5 til 7” medlemmer.
Bestyrelsens forslag
5. Behandling af indkomne forslag
Forslag skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelse:

Jan Schrøder på valg
John Andersen på valg
Henrik Bendixen på valg (ønsker ikke genvalg)
Poul Dausel ikke på valg
Arne Stensgård Poulsen ikke på valg
Peter Enggaard Kristensen ikke på valg
Dorte Konnerup ikke på valg

7. Valg af 2 suppleanter

1. Lone Andreasen på valg
2. Mads Doree på valg

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Jytte Andersen på valg
1 suppleant på valg

9. Eventuelt