You are here

Ekstra generalforsamling 11. april

Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling
onsdag den 11. april 2018 kl. 19:00 på Hadsund Skole

Valg af dirigent

Afstemning om Vedtægtsændring i § 11
Udvidelse af bestyrelse fra ”5” medlemmer til, ”5 til 7” medlemmer.

Vedtægtsændringen er vedtaget med mere end to tredje dels flertal på den ordinære generalforsamling torsdag den 15. marts 2018.

En vedtægtsændring kræver endnu en generalforsamling, hvor mindst to tredje dele af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, stemmer for at godkende ændringen.

Eventuelt