You are here

Svømmehold

Det optimale for svømmeundervisningen er, at svømmerne bliver placeret på de rigtige hold. Trænerne vurderer løbende svømmernes færdigheder med henblik på evt.omrokering til et andet hold, hvis der er plads, hvor udbyttet for deltageren er størst.

Små børn - det lave varmtvandsbassin (dybde 70 cm) max. 8 børn

Undervisningen her er for begyndere, børn fra 5 år. Det er ikke babysvømning og det vil være en fordel at børnene kan nå bunden i bassinet.

Børnene vil her lære vandtilvænning, dvs. få hovedet under vand, dykke, flyde på mave og ryg, bevæge sig i vandet både i og under overfladen og få kendskab til enkelte svømmearter.

Når barnet er trygt ved vandet og kan svømme uden hjælpemidler fra den ene ende af varmtvandsbassinet til den anden, vil der blive taget stilling til, om det er en god ide at flytte til det næste hold, som er den lave del i det store bassin.
For at oprette hold skal der min være 4 og der er max. 8 på et hold. Der kan dog dispenseres på enkelte hold.

Børn - den lave del i det store bassin (dybde 110 cm) max. 12 børn

Begyndere der kan nå bunden, samt børn der kan færdes fortroligt i denne del af bassinet, kan begynde her. Deltagelse er uden svømmevinger!

Vandtilvænningen er stadig en stor del af undervisningen, men svømmefærdighederne vil blive opprioriteret, således at børnene trygt kan fortsætte på holdet i den dybe del, dvs. at barnet kan svømme sikkert på tværs i bassinet
For at oprette hold skal der min være 6 og der er max. 12 på et hold. Der kan dog dispenseres på enkelte hold.

Børn - den dybe del i det store bassin (dybde 380 cm)

Dette hold er for svømmere, der har kendskab til enkelte svømmearter og kan færdes sikkert i det dybe vand. Deltagelse er uden opdriftmidler og deltagerne skal derfor kunne flyde/svømme.

Der vil blive undervist i de 4 svømmearter, udspring og yderligere vandtilvænning.
For at oprette hold skal der min være 8 og der er max. 17 på et hold. Der kan dog dispenseres på enkelte hold.

Børn - Delfin hold på langs i det store bassin (dybde 380 cm)

Dette hold er for svømmere, der har lært de 4 svømmearter og øvet dem i foregående år i den dybe ende af bassinet. Da holdet kører 2 gang én time om ugen er det vigtigt at deltagerne er øvede svømmere der kan klare den ekstra træning.

Der vil blive undervist i de 4 svømmearter, udspring og yderligere vandtilvænning.

Børn - Talent hold på langs i det store bassin (dybde 380 cm)

Dette hold er for svømmere, der har deltaget på Delfin holdet og klaret de skrappe prøver i det foregående år i den dybe ende af bassinet. Da holdet kører 2 gang én time om ugen er det vigtigt at deltagerne er øvede svømmere der kan klare den ekstra træning.

Der vil blive undervist i de 4 svømmearter, udspring og yderligere vandtilvænning.

Voksen, begynder/vandskræk
Man bliver aldrig for gammel til at lære at svømme, så kom op og træn i det varme vand under kyndig vejledning. Har du frygt for vand ”vandskræk” er dette også et tilbud til dig. Der vil maks. være 8 på et hold.