You are here

Generalforsamling 21. marts kl 19:30

Dagsorden til Ordinær generalforsamling
torsdag den 21. marts 2019
kl. 19.30 på Hadsund Skole.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år v. formand Jan Schrøder

3. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år 18 v. kasserer Arne S. Poulsen

4. Behandling af evt. indkomne forslag
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen dvs. d. 13. marts. på mail fam-konnerup@hotmail.com

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelse:
Jan Schrøder ikke på valg
John Andersen ikke på valg
Ole Rix ikke på valg
Arne Stensgård Poulsen på valg,
Dorthe Konnerup på valg,
Ruben Bach Holm på valg (blev sidste år valgt for 1 år)
Peter Christensen på valg,

6. Valg af 2 suppleanter
1. Lone Andreasen på valg
2. Mads Doré på valg

7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Henrik Bendixen på valg
1 suppleant på valg

8. Evt.