You are here

Generalforsamling 2019, lidt forsinket

Indkaldelse og dagsorden til Ordinær generalforsamling
torsdag den 1. juli 2020kl. 19.00 på Hadsund Skole

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år v. formand Jan Schrøder
3. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år 2019 v. kasserer Arne S. Poulsen
4. Behandling af evt. indkomne forslag
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen dvs. d. 24. marts. på mail fam-konnerup@hotmail.com
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelse:
Arne Stensgård Poulsen er ikke på valg
Dorthe Konnerup er ikke på valg
Alex Danmark er ikke på valg
Jan Schrøder er på valg
John Andersen er på valg
Ole Rix er på valg
6. Valg af 2 suppleanter
1. Lone Andreasen på valg
2. Mads Doré på valg
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Henrik Bendixen på valg
1 suppleant på valg
8. Evt.

Glæder os til at se jer.