Ordinær generalforsamling tirsdag 19. marts 2024

Indkaldelse og dagsorden
til ordinær generalforsamling
tirsdag den 19. marts 2024
kl. 19.00 på Hadsund Skole

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskabet for 2023, ved kasserer Arne Stensgård Poulsen
4. Behandling af evt. indkomne forslag
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen dvs. tirsdag den 11. marts på mail fam-konnerup@hotmail.com
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Svømmesæson 23/24

Tilmelding - åben for alle - fra mandag den 4. september 2023 kl. 09:00

Forhåndstilmelding - åben for medlemmer på svømmehold fra foråret 2023.
Forhåndstilmelding er åben fra fredag den 1. september kl. 16:00 indtil lørdag den 2. september 2023 kl. 22:00.

Holdene til sæson 23-24 kan ses på hjemmesiden i løbet af søndag den 27. august 2023.

Indkaldelse ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 21. april 2022 kl. 19.00 på Hadsund Skole

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Afstemning af indkomne forslag fra ordinær generalforsamling.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af § 5

Nuværende tekst: “§ 5 Kontingent. Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen. Kontingentet opkræves helårligt forud i oktober kvartal.”

Ny Tekst til § 5 “§ 5 Kontingent. Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen. Kontingentet opkræves forud for en svømmeperiodes start.”
2. Evt

Ordinær generalforsamling torsdag 24. marts 2022

Indkaldelse og dagsorden
til ordinær generalforsamling
torsdag den 24. marts 2022
kl. 19.30 på Hadsund Skole

Dagsorden

FORÅRSSÆSON 2022

Alle svømmehold starter forårssæsonen 2022 i uge 1.
Første træning er mandag den 3/1, onsdag den 5/1, torsdag den 6/1 og lørdag den 8/1.

Tilmelding til undervisningshold åbner lørdag den 27. november kl. 12:00.

Brug fanen "Tilmeld til svømning" i øverste højre hjørne

EFTERÅRSSÆSON 2021

Alle svømmehold starter efterårssæsonen 2021 i uge 37, dvs. første træning er mandag den 13/9, onsdag den 15/9 og torsdag den 16/9.

Tilmelding åbner mandag den 6. september 2021 kl. 09:00

Brug fanen "Tilmeld til svømning" i øverste højre hjørne

GENERALFORSAMLING UDSKYDES

Hadsund Svømmeklub skulle have holdt generalforsamling her i foråret (inden 1. april).

På grund af forsamlingsforbuddet kan vi ikke afholde generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vil blive afholdt så snart det er muligt af hensyn til forsamlingsforbuddet.

Det vil selvfølgelig blive varslet i overensstemmelse med vedtægterne, når vi er klar til afholdelse.
Det er desværre ikke muligt at afholde generalforsamlingen som et elektronisk møde, da dette ikke fremgår af vores vedtægter.

CORONA lukket

Resten af 2020 er aflyst grundet de nye corona restriktioner.
Vi håber at kunne starte op igen efter 17. januar.

FORÅR 2021 - KONTINGENT OPKRÆVNING UDSKUDT SOM FØLGE AF COVID-19

Nuværende medlemmer starter på samme hold i 2021 som de deltog på i efteråret 2020

Læs mere i øverste højre hjørne, på fanen "Tilmeld til svømning"

Subscribe to Hadsund Svømmeklub RSS