OPRÅB OPRÅB OPRÅB

Generalforsamling er flyttet da den ikke er blevet varslet i tide!!

ny dato for generalforsamling er torsdag 26. marts 2015

UGE 13 er sidste undervisnings uge.

UGE 13, ugen op til påskeferien stopper undervisningen.
Talent hold fortsætter dog frem til sommerferien.

Generalforsamling 2015 NY DATO

Hadsund svømmeklub afholder generalforsamling BEMÆRK NY DATO torsdag 26. marts 2015.
Generalforsamling afholder på "Ø'en" på Hadsund skole ved svømmehallen.

Dagsorden i henhold til vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.
4. Behandling af evt. indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Voksen vandskræk

Har du aldrig lært at svømme eller har frygt for vand, tilbyder vi i år et hold hvor vi starter i det lille bassin og starter helt fra begyndelsen.
Der skal ikke mødes op til indskrivning til dette hold, man møder bare op i svømmehalen eller send en mail til Henrik Bendixen.
Holdstart er 10 september kl. 18:15 i svømmehallen.

Vandaerobic klippekort

For de som ikke kan komme hver gang til vandaerobic indføres der mulighed for at købe et klippekort.

Et klippekort til 10 gange koster 500 kr, som betales kontant. Klippekortet er gældende i ét år fra udstedelsesdatoen.

Subscribe to Hadsund Svømmeklub RSS