JULEAFSLUTNING for børnehold

JULEAFSLUTNING

For holdene mandag og onsdag. Henholdsvis d. 15 og 17 dec.

Den sidste svømmedag inden jul vil der ikke være undervisning, men fri leg, æbleskiver, sodavand, gløgg og svøm om juletræ.

Onsdag

Holdene fra kl. 16:30 -17:30

Kan alle komme og svømme/lege i hele timen.

Generalforsamling 2015

Hadsund svømmeklub afholder generalforsamling torsdag . 5. marts 2015 kl. 19:30.
Generalforsamling afholder på "Ø'en" på Hadsund skole ved svømmehallen.

Dagsorden i henhold til vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.
4. Behandling af evt. indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Jul og Vinterferie

Juleferie
21. december 2014 til 4. januar 2015

Vinterferie
Hele uge 7. 8. februar til 15. februar 2015

Voksen vandskræk

Har du aldrig lært at svømme eller har frygt for vand, tilbyder vi i år et hold hvor vi starter i det lille bassin og starter helt fra begyndelsen.
Der skal ikke mødes op til indskrivning til dette hold, man møder bare op i svømmehalen eller send en mail til Henrik Bendixen.
Holdstart er 10 september kl. 18:15 i svømmehallen.

Vandaerobic klippekort

For de som ikke kan komme hver gang til vandaerobic indføres der mulighed for at købe et klippekort.

Et klippekort til 10 gange koster 500 kr, som betales kontant. Klippekortet er gældende i ét år fra udstedelsesdatoen.

Subscribe to Hadsund Svømmeklub RSS