You are here

Indkaldelse ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 21. april 2022 kl. 19.00 på Hadsund Skole

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Afstemning af indkomne forslag fra ordinær generalforsamling.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af § 5

Nuværende tekst: “§ 5 Kontingent. Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen. Kontingentet opkræves helårligt forud i oktober kvartal.”

Ny Tekst til § 5 “§ 5 Kontingent. Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen. Kontingentet opkræves forud for en svømmeperiodes start.”
2. Evt