You are here

Ordinær generalforsamling tirsdag 19. marts 2024

Indkaldelse og dagsorden
til ordinær generalforsamling
tirsdag den 19. marts 2024
kl. 19.00 på Hadsund Skole

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskabet for 2023, ved kasserer Arne Stensgård Poulsen
4. Behandling af evt. indkomne forslag
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen dvs. tirsdag den 11. marts på mail fam-konnerup@hotmail.com
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelse:
Jan Schrøder på valg
Ole Rix på valg - ønsker genvalg
Aleks Danmark ikke på valg
Arne Stensgård Poulsen ikke på valg
Dorthe Konnerup ikke på valg

6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
8. Evt.